Odborné články

Diabetes mellitus a osteoporóza

Diabetes mellitus (DM) je závažným chronickým a žiaľ doposiaľ aj doživotným ochorením, ktorým trpí čoraz viac ľudí na celom svete. Len na Slovensku je to dnes takmer 300000 ľudí. Neustále sa…

Diabetes mellitus a osteoporóza

Diabetes mellitus (DM) je závažným chronickým a žiaľ doposiaľ aj doživotným ochorením, ktorým trpí čoraz viac ľudí na celom svete. Len na Slovensku je to dnes takmer 300000 ľudí. Neustále sa…

Diabetes mellitus a osteoporóza

Diabetes mellitus (DM) je závažným chronickým a žiaľ doposiaľ aj doživotným ochorením, ktorým trpí čoraz viac ľudí na celom svete. Len na Slovensku je to dnes takmer 300000 ľudí. Neustále sa…

Akútne komplikácie pri liečbe inzulínovou pumpou

Inzulín sa uvoľňuje z buniek slinivky brušnej – pankreasu (presne sa označujú ako B-bunky Langerhansových ostrovčekov), za deň je to asi 20-40 jednotiek inzulínu. Jedna časť tejto produkcie – bazálna sekrécia,…

Akútne komplikácie pri liečbe inzulínovou pumpou

Inzulín sa uvoľňuje z buniek slinivky brušnej – pankreasu (presne sa označujú ako B-bunky Langerhansových ostrovčekov), za deň je to asi 20-40 jednotiek inzulínu. Jedna časť tejto produkcie – bazálna sekrécia,…

Akútne komplikácie pri liečbe inzulínovou pumpou

Inzulín sa uvoľňuje z buniek slinivky brušnej – pankreasu (presne sa označujú ako B-bunky Langerhansových ostrovčekov), za deň je to asi 20-40 jednotiek inzulínu. Jedna časť tejto produkcie – bazálna sekrécia,…

Liečba DM 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu predtým označovaný pojmami „inzulín-dependentný“ diabetes mellitus (IDDM) alebo „juvenilný diabetes mellitus, je orgánovo špecifické autoimunitné ochorenie, podstatou ktorého je bunkami sprostredkovaná deštrukcia b-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu.…

Diabetes a gravidita

Vzhľadom k celosvetovo rastúcemu počtu diabetikov 1. a 2. typu a zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti stúpa aj výskyt tehotných liečených na diabetes. U diabetičiek s dobre kompenzovaným diabetom sú šance…

Stravovanie diabetika

Diabetes mellitus – cukrovka je chronická porucha látkovej výmeny, kde pri liečbe zohráva dôležitú úlohu strava, jej pravidelnosť, zloženie, kvalita a množstvo. Strava je prispôsobená k liečbe diabetika, jeho telesnej…