Najčastejšie chyby pri používaní inzulínovej pumpy

– „Mám pumpu, môžem robiť čo chcem, kedy chcem a ako chcem. Veď pumpa to za mňa vyrieši“ – inzulínovaná pumpa je len mechanické zariadenie, ktoré vydáva inzulín tak ako sme naprogramovali (bazál) alebo ako mu dáme priamy pokyn (bolus). Aj pri liečbe inzulínovou pumpou je nutné dodržiavať diétne a režimové opatrenia (vrátane úpravy bazálneho nastavenia pri plánovanej fyzickej aktivite)

– „aj pumpa a jej súčiastky majú obmedzenú životnosť“ – je nutné pravidelne kontrolovať pumpu a jej jednotlivé súčiastky. Je potrebné pravidelne meniť časti, ktoré sa opotrebujú pravidelným používaním. Môže dochádzať k netesnosti, nesprávnemu dávkovaniu inzulínu.

– „nedostatoční kontrola dodávky inzulínu – kanyla, zásobník“ – je potrebná pravidelná kontrola kanyly a zásobníka, osobitne je dôležité kontrolovať či nie sú v kanylke alebo zásobníku bubliny – pumpa nebude dodávať inzulín, hrozí riziko hyperglykémie a ketoacidózy.

– „nedostatok času na prácu s inzulínovou pumpou, naplnenie a výmenu zásobníka a katétra (Tender, Silhouette)“ – práca s pumpou si vyžaduje precíznosť a presnosť. Nie je vhodné meniť zásobník tesne pred spaním, keď nie je možné overiť si či pumpa správne funguje, opätovne riziko hyperglykémie a rozvoja ketoacidózy. Vhodnejšie je meniť zásobník v dopoludňajším hodinách alebo pred jedlom, po každej výmene katétra alebo zásobníka je potrebné s odstupom aspoň 2-3 hod. skontrolovať glykémiu

– „nesprávne miesto na aplikáciu inzulínu“ – opakované aplikácia tesne vedľa seba, do miest lokálne zmenených (zápal, zatvrdnutie, jazva), alebo na miesta zvýšené tlaku oblečenia.

– „nesprávna technika zavedenia kanyly do podkožia“ – potrebné dodržať 45° uhol zavedenia, príliš plytko alebo príliš hlboko zavedená kanyla znamená zmenenú rýchlosť vstrebávania inzulínu

– „neskorá výmena podkožného katétra“ – katéter je nutné meniť každé 3 dni, prípadne aj častejšie. Ak je kanylka v podkoží dlhšie môžu sa začať vytvárať zmeny, ktoré menia vstrebávanie inzulínu. Časté sú potom hypoglykémie tesne po výmene kanyly, následne normálne glykémie a pred výmenou kanyly sú už hyperglykémie

– „nedostatočná dezinfekcia a nesprávna technika dezinfekcie“ – riziko vzniku zápalu, dezinfekcia sa robí kruhovým pohybom od stredu smerom von, je potrebné počkať na odparenie dezinfekčného roztoku. Dezinfekciu je lepšie zopakovať ešte raz.

– „neustále úpravy bazálneho nastavenia“ – neustále úpravy bolusov a bazálneho nastavenia môžu zhoršiť alebo vyvolať labilitu kompenzácie. Úpravy bazálne nastavenia je potrebné konzultovať so spádovým diabetológom alebo s centrom, kde bola pumpa nastavená.