Oddelenia

Detské oddelenie

Poskytujeme vysokošpecializovanú ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť detským pacientom.

Diabetologické oddelenie

Diabetologické oddelenie poskytuje komplexnú špecializovanú  starostlivosť pre pacientov s diabetes mellitus.

Endokrinologické oddelenie

V endokrinologickom centre pôsobí 15 vysoko špecializovaných lekárov, ktorí poskytujú svoje služby.