Ambulatní pacienti

Máme záujem o dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov.

Stravovacia prevádzka

Stravovanie a obzvlášť stravovanie v nemocnici zohráva dôležitú úlohu v živote každého z nás.

Príjem lôžkových pacientov

Pacientov prijímame na základe návrhu na hospitalizáciu, ktorý vystaví spádový lekár.

Detské oddelenie

Poskytujeme vysokošpecializovanú ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť detským pacientom.

Diabetologické oddelenie

Diabetologické oddelenie poskytuje komplexnú špecializovanú  starostlivosť pre pacientov s diabetes mellitus.

Endokrinologické oddelenie

V endokrinologickom centre pôsobí 15 vysoko špecializovaných lekárov, ktorí poskytujú svoje služby.

V roku 2023 sme dosiahli

0
hospitalizovaných pacientov
0
ambulatných vyšetrení
0
vykonaných sonografií
0
denzitometrických vyšetrení

Zmluvní partneri

O nás

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. v Ľubochni

predstavuje v sieti slovenských zdravotníckych zariadení vysokošpecializovaný odborný ústav s celoštátnou pôsobnosťou, zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení žliaz s vnútornou sekréciou – endokrinopatie (choroby štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, gonád a pod.) a diabetes mellitus (cukrovky).