Prístupné verejnosti

Verejný prísľub

Verejný prísľub

o nároku na uzavretie dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku

Zakladacia listina a štatút NEDÚ n.o.

Zakladacia listina

o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Štatút NEDÚ n.o.

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

Výročné správy

Výročná správa 2023

Výročná správa Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. za rok 2023

Výročná správa 2021

Výročná správa Národného endokrinologického a diabetologického ústav n. o. za rok 2021