InBody

Pracovisko NEDÚ disponuje dvoma prístrojmi na meranie telesnej hmotnosti resp. určenia množstva a distribúcie svaloviny a tukov podľa segmentov (končatiny, trup) – InBody.