MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH

primár endokrinologického centra, námestník riaditeľa pre LPS
Pracovné zaradenie:

primár endokrinologického centra, námestník riaditeľa pre LPS

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

Vzdelanie:

 • 2021 – European Institute of Business and Public Education, Praha,
  (Management in Public Health, titul MPH)
 • 2016 – Jesseniova lekárska Fakulta v Martine, UK v Bratislave
  (Špecializácia: zdravotnícky manažment a financovanie)
 • 2005 – Lekárska fakulta UK v Bratislave
  (doktorandské štúdium, titul PhD.)
 • 1997 – Institut postgraduálního vzdelávání v zdravotnictví , Praha
  (atestácia z endokrinológie)
 • 1994 – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
  (atestácia I. stupňa z vnútorného lekárstva)
 • 1985 – 1991 – 3. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej, Praha
  (odbor všeobecné lekárstvo, titul doktor medicíny (MUDr.))
 • 1980 – 1984 – Gymnázium Ružomberok

Získané certifkáty:

 • 2001 – USG štítnej žľazy a paratyreoidey
 • 2000 – Osteodenzitometria

Pracovné zaradenie:

 • 1995 – trvá | Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
  034 91 Ľubochňa
  (od r. 1999 Primár endokrinologického centra a Námestník riaditeľa pre LPS)
 • 1991 – 1995 | Interné oddelenie, NsP Dolný Kubín
  (sekundárny lekár)

Publikačná činnosť a ocenenia

Publikácie a prednášky:

 • Spoluautor 4 kníh
 • Autor a spoluautor viac ako 300 publikácií a abstraktov posterov v zahraničnej a domácej tlači
 • Autor a spoluautor stoviek prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach

Ocenenia a medaily:

 • 2021 – Zlatá medaila Slovenskej endokrinologickej spoločnosti
 • 2020 – Laureát čestnej Charvátovej prednášky
 • 2016 – Strieborná medaila Slovenskej endokrinologickej spoločnosti

Aktivity v odborných spoločnostiach

Členstvo a aktivita v odborných spoločnostiach:

 • Vedecký sekretár Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS (SES)
 • Podpredseda výboru Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS (SOMOK)
 • Vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu menopauzu a andropauzu
 • Člen Slovenskej diabetologickej spoločnosti
 • Člen Európskej endokrinologickej spoločnosti
 • Krajský odborník MZ SR v odbore endokrinológia pre žilinský kraj
 • Člen Odbornej pracovnej skupiny“H“ pre systémové hormóny pri Kategorizačnej komisii MZ SR
 • Člen redakčnej rady časopisu Clinical Osteology

Kontaktujte nás

Endokrinologické oddelenie NEDÚ Ľubochňa

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: