Ultrasonografia

Pracovisko NEDÚ disponuje vysoko kvalitnými sonografickými prístrojmi najmä k diagnostike tyreopatií a ochorení príštitných teliesok vrátane možnosti zhodnotenia elasticity ložiskových zmien (elastosonografia).