Ostatné ambulancie

Kardiologická ambulancia

lekár: MUDr. Marta Marcová

Zariadenia spoločných vyšetrovacích zložiek

pracovisko v špecializačnom odbore „ rádiológia“ ( so zameraním na USG)
lekár: MUDr. Marián Chrenšť