2%

Vážení priatelia, pacienti, občania a podnikateľské subjekty, dovoľte nám, aby sme Vás oslovili s možnosťou darovať 2% z Vašich daní Národnému endokrinologickému a diabetologickému ústavu n.o. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na nákup liekov pre hospitalizovaných pacientov ústavu. Všetkým, ktorí 2% zo svojich daní darovali v minulých obdobiach veľmi pekne ĎAKUJEME.

Termíny:

  • 31.03. – posledný termín na podanie daňového priznania pre PO a FO, ktoré si podávajú daňové priznanie
  • 30.04. – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane a Potvrdenia o zaplatení dane na Daňový úrad

Vyhlásenie PDF

Predvyplnený formulár na aktuálny rok, na poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane