Etická komisia

Predseda: MUDr. Dušan Pávai, PhD., MPH
Podpredseda: MUDr. Radovan Lastič
Členovia: Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH
MUDr. Anton Vaňuga
Mgr. Jana Jarjabková
Ing. Peter Dávidík
Kontakt: MUDr. Dušan Pávai, PhD., MPH
Etická komisia NEDÚ n. o.
034 91 Ľubochňa
tel.: +421 (0) 44 4306 223
e-mail: pavai@nedu.sk

Etická komisia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. v Ľubochni (ďalej len „EK NEDÚ n.o.“) je nezávislým a poradným orgánom riaditeľa NEDÚ n.o. pre otázky biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

EK NEDÚ n.o. sa pri svojom rozhodovaní riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a nariadeniami upravujúcimi poskytovanie zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu, ako aj medzinárodnými zmluvami upravujúcimi problematiku ochrany ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. EK NEDÚ n.o. Ľubochňa pracuje v zmysle zásad a pravidiel ICH-GCP 135/95.

EK NEDÚ n.o. Ľubochňa je registrovaná v medzinárodnom registri etických komisií pri organizáciách, venujúcich sa biomedicínskemu výskumu, ktorý vedie americká vládna organizácia OHRP (The Office for Human Research Protections) spadajúca pod U.S Department of Health and Human Services. Etickej komisii NEDÚ n.o. Ľubochňa bolo pridelené registračné číslo – „IRB00006715“. Bližšie informácie sú uvedené na http://www.hhs.gov/ohrp/. Zoznam registrovaných organizácii je uvedený na webovej lokalite: http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx.

Štatút EK NEDÚ n. o. (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu – externí žiadatelia (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu – externí žiadatelia (doc, MS Word)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu – interní žiadatelia (pdf, Acrobat Reader)

Formulár žiadosti ku klinickému skúšaniu – interní žiadatelia (doc, MS Word)

Správne poplatky (pdf, Acrobat Reader)

Kontaktujte nás

MUDr. Dušan Pávai, PhD., MPH – Etická komisia NEDÚ n. o.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: