Aktivity na detskom oddelení NEDÚ Ľubochňa

Detské oddelenie predstavuje priateľské prostredie pre pacientov počas hospitalizácie. Pacienti, absolvujúci povinnú školskú dochádzku majú možnosť sa pravidelne zúčastňovať na vyučovacom procese v Základnej škole pri zdravotníckom zariadení, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy v Ružomberku. Žiaci sa vzdelávajú podľa vyučovacieho variantu D (t.j. 4 vyučovacie hodiny denne). Vo voľnom čase, strávenom v školskom klube, detskí pacienti majú možnosť zúčastniť sa na rôznych tvorivých aktivitách v priestoroch, ktorými škola disponuje. Pacienti na detskom oddelení sú taktiež vedení k pravidelnej fyzickej aktivite podľa medzinárodných odporúčaní, po dobu trvania jednej hodiny denne. V prípade priaznivých poveternostných podmienok školský klub detí zabezpečuje pravidelné vychádzky do okolia NEDÚ. Pokiaľ je počasie menej priaznivé, pacienti sa majú možnosť venovať interiérovej forme fyzickej aktivity v priestoroch školy.

Posledné roky je k dispozícii navyše multifunkčné športové ihrisko, na ktorom sa môžu detskí pacienti venovať rôznym kolektívnym športom, či iným aktivitám. Od roku 2023 sa vybavenie ihriska rozšírilo o niekoľko cvičiacich strojov a preliezok, čím predstavuje kombináciu detského a športového ihriska, ktoré vyhovuje všetkým vekovým kategóriám detských pacientov.