Možnosť predpísania elektronického receptu na lieky indikované lekárom NEDÚ n.o. (len pre pacientov NEDÚ n.o.).  Požiadavku na vystavenie receptu pošlite na e-mailovú adresu recept@nedu.sk alebo pošlite požiadavku prostredníctvom formulára.